Termene și condiții standard de vânzare

PREAMBUL

Aceste Termene și condiții standard de vânzare (în continuare „Termene și condiții”) sunt agreate între SEB INTERNATIONAL SERVICE (în continuare „SIS”), pe de o parte, înregistrată la Registrul Societăților din Vesoul sub nr. 399 014 216, rue des Chars, Faucogney-et-La-Mer (Haute-Saône), și, pe de altă parte, persoanele (denumite în continuare „Utilizatorul”) care doresc să realizeze achiziții de la Magazinul de accesorii de pe site-ul ROWENTA : https://www.rowenta.ro/magazin-de-accesorii (în continuare „Site-ul”).

Coletele pot fi expediate doar pe teritoriul României.. Aceste termene și condiții se aplică exclusiv consumatorilor, respectiv persoanelor fizice care acționează în scopuri din afara activități lor comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.Părțile agreează că relațiile dintre acestea vor fi guvernate exclusiv de aceste Termene și condiții, orice alte condiții fiind excluse.

Aceste Termene și condiții sunt guvernate de normele juridice în vigoare aplicabile în România, inclusiv dar fără a se limita la Codul Civil Român, Ordonanța de Urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, Ordonanța de Urgență 21/1992 privind protecția consumatorilor, Legea 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora, Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.

. Scop:

Aceste Termene și condiții specifică procedurile aplicabile vânzărilor realizate între SIS și Utilizator, în special în ceea ce privește plasarea comenzilor, serviciile, plata și livrarea. Procedurile menționate guvernează toate etapele care trebuie parcurse pentru plasarea și urmărirea comenzilor pe durata relației dintre părțile contractuale (aplicabile începând cu 25.10.2019).

1. Plasarea comenzilor

Comenzile de produse pot fi înregistrate pe Site dacă Utilizatorul se autentifică în mod clar, prin introducerea unui nume de utilizator (adresa de e-mail) și a unei parole specifice, ambele strict personale.

Orice comandă reprezintă acceptul cumpărătorului cu privire la preț și la descrierea accesoriilor sau consumabilelor (în continuare „Articolele”) disponibile.

Orice dispută pe acest subiect se va desfășura în contextul posibilității realizării unei înlocuiri de articole și conform garanțiilor specificate mai jos.

SIS acceptă să onoreze comenzile primite prin Site exclusiv în limita stocurilor de Articole disponibile și fără a depăși o limită medie de cinci bucăți de Articol per referință (unele referințe pot avea limite diferite). SIS va informa Utilizatorul dacă anumite Articole SIS nu sunt disponibile.

2. Livrare

Comanda de produse va fi expediată în România la adresa de domiciliu a Utilizatorului. Pentru livrări la o altă adresă decât cea indicată la înregistrarea contului, trebuie să se completeze câmpurile cu adresa de livrare.

Livrările sunt făcute prin

a) Poșta Română sau prin servicii de curierat : livrare în cel mult 8 zile*, după pregătirea coletului și începând cu data expedierii.

*timpi medii pentru Articolele disponibile.

Dacă la momentul livărării destinatarul nu este absent, se va încerca pentru a doua oară livrarea, în a treia zi după prima livrare. Dacă nici a doua livrare nu s-a confirmat, se va încerca livrarea coletului pentru a treia oară, în ziua 5.

 

b) În caz de absență, transportatorul va lăsa un card de contact indicând locul și data la care poate fi ridicat coletul.

c) Este esențial să verificați, în orice situație, starea și conținutul coletului. Dacă există vreo problemă, trebuie să refuzați livrarea și să indicați pe recipisă „refuzat din cauza stării necorespunzătoare”, să specificați data la care s-a încercat livrarea produsului și să semnați. De asemenea, [Serviciul Clienți trebuie să fie contactat telefonic la numărul 021/316.87.84 (de luni până vineri, între orele 9 și 18). Dacă problema este constatată după livrare (cel mult trei zile de la data primirii bunurilor), trebuie să contactați Serviciul Clienți, care vă va indica procedura de urmat.De asemenea, Utilizatorul va avea în vedere prevederile secțiunii 5. Returnări de mai jos.

Costul expedierii:

Expedierea va fi facturată la 33 RON în România.

Nu sunt percepute costuri de expediere pentru orice comandă care depășește valoarea de 140 de RON (fără a lua în calcul costurile de expediere).

Servicii :

SIS oferă Utilizatorilor săi servicii suplimentare, în mod gratuit:

d) Livrările la domiciliu se realizează indiferent de locul livrării sau de etaj, cu condiția ca expeditorul să aibă suficient loc de manipulare a Articolelor comandate.

e) Utilizatorul poate adresa orice întrebare și face orice solicitare pentru a soluționa orice problemă privind achiziția prin contactarea Serviciului Clienți la următorul număr: 021/316.87.84 (la costul unui apel local, de luni până vineri, între orele 9 și 18).

3. Condiții de plată

Plata pentru Articolele achiziționate se va face online

f) la efectuarea comenzii, printr-un card Visa, MasterCard sau altă carte de credit .

SIS depune toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor trimise prin Internet. În această privință, site-ul utilizează un protocol SSL (Secure Socket Layer) sigur.

4. Prețuri

Prețurile sunt exprimate în RON, cu toate taxele incluse. Acestea includ TVA aplicabilă la data comenzii. Aceste prețuri nu includ însă costul transportului.

Prețurile sunt ferme la data plasării comenzii de către client în limita stocurilor disponibile. Dacă se instituie sau se modifică - se majorează sau se reduce - una sau mai multe taxe sau contribuții, în special de mediu, această schimbare se va reflecta în prețurile Articolelor afișate pe site-ul SIS și în documentele aferente tranzacției de vânzare.

Un singur cod promoțional poate fi luat în calcul per comandă. Prin urmare, ofertele nu pot fi combinate.

5. Pachete de reparații

Societatea oferă spre vânzare pachete de reparații pe site pentru clienții care doresc să își repare produsul defect ieșit din garanție, prin intermediul unui reparator autorizat de Groupe SEB („Pachetul de reparații”). Aceste pachete de reparații au o valoare fixă, indiferent de natura și amploarea defecțiunii, sunt determinate în funcție de tipul produsului și acoperă manopera și piesele pentru un serviciu de reparare.

Pentru a fi eligibil pentru pachetul de reparații oferit spre vânzare pe site, produsul care urmează să fie reparat trebuie:

- Să fie de marca Rowenta,

- Să aparțină unei game de produse pentru care este oferit un pachet de reparații pe acest site

- Să fi fost achiziționat în urmă cu cel mult 15 ani (perioada maximă dintre data achiziționării produsului de pe factură și data achiziționării pachetului de reparații),

- Să nu mai fie în garanție (legală sau comercială)

- Să fie complet, adică cu toate elementele esențiale pentru funcționarea acestuia.- Comandarea pachetelor de reparații și plata acestora se efectuează în condițiile descrise în prezentele condiții generale de vânzare. În schimbul comenzii, clientul primește un bon care trebuie imprimat și păstrat, pe adresa de e-mail pe care a introdus-o.

Pachetul de reparații include numai repararea produsului indicat pe bonul primit, fiind excluse toate celelalte. Eventualele costuri de expediere pentru livrarea sau recuperarea produsului sau pentru achiziționarea de piese, accesorii sau consumabile auxiliare – care nu sunt necesare sau justificate pentru repararea produsului – nu sunt incluse în produs.

Reparatorul care va efectua reparația trebuie să fie cel indicat în momentul achiziționării pachetului de reparații, ale cărui date sunt indicate pe bon. Dacă produsul nu poate fi reparat la acest reparator, clientul va trebui să contacteze centrul de asistență pentru clienți la datele indicate în antetul prezentei, pentru a solicita modificarea locației de reparație.

Pachetul de reparații acoperă repararea unei singure defecțiuni de funcționare per produs, indiferent de numărul de piese necesare și timpul petrecut pentru aceasta.

Orice alt diagnostic – care nu este legat de defecțiunea descrisă în bonul de reparație (defecțiune suplimentară, diferită de cea descrisă, produs deteriorat în urma ambalării necorespunzătoare, defect estetic sau piesă externă fără nicio funcție, deteriorată etc.) – nu poate fi acoperit de bonul respectiv.

Nu se va lua nicio măsură preventivă în plus față de reparația așteptată.

Bonul de reparație nu poate servi în niciun caz la înlocuirea pieselor estetice care nu afectează funcționarea produsului, nici la cumpărarea accesoriilor sau a consumabilelor. Aceste piese sau accesorii sunt disponibile la vânzare la reparatori sau pe site-ul nostru de internet.

Tipul de produs ales în momentul achiziționării pachetului de reparații, indicat pe bon, trebuie să corespundă produsului prezentat la reparatorul autorizat.

Produsul de reparat și bonul trebuie să fie depuse la reparatorul autorizat înainte de data de expirare a valabilității, indicată pe bon (trei luni).

Reparatorul care va efectua reparația trebuie să fie cel indicat în momentul achiziționării pachetului de reparații, ale cărui date sunt indicate pe bon. Dacă produsul nu poate fi reparat la acest reparator, clientul va trebui să contacteze centrul de asistență pentru clienți la datele indicate în antetul prezentei, pentru a solicita modificarea locației de reparație.

Vă atragem atenția asupra condițiilor de retragere specifice pachetelor prezentate la punctul 6.2 de mai jos.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile enumerate mai sus și dacă reparatorul autorizat declară că produsul nu este reparabil, clientul informat cu privire la această situație va trebui să vină să își recupereze produsul. 

Acestuia îi va fi rambursat costul integral al pachetului de reparații.

După efectuarea reparației, produsul va fi acoperit de garanția producătorului, conform descrierii din secțiunea „Garanție” de pe site, pe o perioadă de șase (6) luni de la recuperarea produsului. Pentru a revendica această garanție, clientul va trebui să prezinte buletinul de reparație emis de reparatorul autorizat în momentul recuperării produsului.

6. Returnări

6.1. Garanție

Condițiile de garanție comercială pentru Articolele comandate de dumneavoastră sunt prevăzute în secțiunea „Garanție” de pe site-ul nostru.

De asemenea, în condițiile garanției comerciale oferite , , clientul va beneficia de o perioadă de 15 zile de la data primirii sau ridicării comenzii în care va putea solicita un schimb. În acest scop, clientul va trebui să contacteze Serviciul Clienți prin telefon la numărul [021/316.87.84] la costul unui apel local, de luni până vineri între orele 9 și 18, care îi va indica condițiile de returnare a produsului.. SIS acceptă să trimită clientului Articolul care corespunde comenzii sale în termen de 15 zile de la data solicitării clientului.

Cu excepția cazurilor în care prevederile legale stipulează altceva, se vor refuza toate Articolele care, din fapte imputabile Utilizatorului, sunt incomplete, deteriorate, defecte sau uzate la data returnării.

Pe lângă aceste condiții de garanție, SIS trebuie să respecte condițiile garanției legale de conformitate prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 140/2021, potrivit cărora toți consumatorii:

- beneficiază de o perioadă de doi ani de la livrarea bunurilor în decursul căreia pot să solicite aducerea la conformitate a produselor, cu excepția produselor a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani în cazul cărora termenul se reduce la această durată.

- au dreptul de a solicita să li se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs, în condiţiile art. 13 şi 14 din OUG 140/2021.- sunt scutiți de obligația de a dovedi conformitatea bunurilor pentru o perioadă de 2 luni de la data la care a constatat-o, cu excepția bunurilor second hand Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.De asemenea, SIS trebuie să ofere pentru bunurile vândute garanția prevăzută de lege pentru viciile ascunse, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 1707 până la 1714 din Codul civil, permițându-i clientului să obțină după caz: (i) înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia; (ii) înlocuirea bunului vândut cu un bun de acelaşi fel, însă lipsit de vicii, (iii reducerea prețului de vânzare sau (iv) rezoluţiunea vânzării în conformitate cu articolul 1710 din Codul civil.

6.2. Dreptul de retragere privind pachetul de reparații

Totuși, atenție la achiziționarea unui pachet de reparații: pachetul de reparație este un serviciu de reparare furnizat de reparatorul autorizat.

Prin urmare, în conformitate cu reglementările în vigoare, în cazul în care clientul i-a solicitat în mod specific societății ca executarea serviciului de reparare să înceapă înainte de sfârșitul perioadei de retragere de 14 de zile, clientul își poate exercita dreptul de retragere numai dacă serviciul de reparare nu a fost finalizat.

În plus, clientul îi va plăti societății o sumă corespunzătoare serviciului furnizat până la comunicarea deciziei sale de retragere. Suma respectivă va fi proporțională cu prețul serviciului. În cazul în care prețul total este excesiv, suma va fi calculată pe baza valorii de piață a serviciului furnizat.

6.3. Termenul de retragere pentru accesorii și consumabile*

Aveți dreptul de a anula comanda, și anume de a renunța la achiziționarea unui Articol de pe site fără a furniza nicio explicație. Dacă doriți să anulați comanda, trebuie să faceți această solicitare în scris (prin scrisoare sau e-mail) în termen de 14 zile de la data primirii produsului. Solicitarea trebuie să conțină următoarele informații:

Datele dumneavoastră de contact: Dl/Dna nume, adresă, telefon.

În atenția: Grupul SEB Romania Serviciul Clienți, prin curier la adresa [Ermil Pangratti, nr 13, Groupe Seb, sector 1, Bucuresti, 011881]

sau prin e-mail la contact-ro@rowenta.com

Vă informez prin prezenta că doresc să anulez:

Articolul/Articolele (indicați numele de pe ambalaj):

comandat(e) la data de:

cu nr. comandă:

primit(e) la data de: (atașați dovada de la data primirii).

De asemenea, Articolul trebuie să ne parvină (pe cheltuiala dvs.) la depozitul nostru de la adresa Grupului SEB Romania– Serviciul Returnări Magazin de accesorii Ermil Pangratti, nr 13, Groupe Seb, sector 1, Bucuresti, în decursul unei perioade de 14 zile de la data trimiterii scrisorii dvs. (conform ștampilei poștale) sau a e-mailului prin care ne informați cu privire la anulare.

La primirea Articolului, vă vom rambursa suma deja achitată, iar costurile de transport pentru returnarea Articolului vor fi suportate de dumneavoastră. Orice Articole care sunt returnate incomplete, deteriorate, defecte sau uzate vor fi refuzate.

Dacă Articolele sunt consumabile (componente necesare pentru utilizarea produsului și care pot fi schimbate de Utilizator fără unelte speciale) este posibil să existe un termen limită de înlocuire.

6.4. Alte motive

În orice alt caz decât în cele menționate mai sus, SIS nu va accepta returnări decât dacă au fost autorizate în prealabil prin obținerea acordului formal al Serviciului Clienți la numărul [021/316.87.84] la costul unui apel local, de luni până vineri între orele 9 și 18. Produsul returnat va fi schimbat sau se va rambursa prețul produsului.

În orice situație, după obținerea acordului Serviciului Clienți, produsul ar trebui returnat împreună cu documentele necesare la: Grupul SEB Romania – Serviciul Returnări Magazin de accesorii Ermil Pangratti, nr 13, Groupe Seb, sector 1, Bucuresti.

7. Semnătură și dovadă

Toți Utilizatorii Magazinului de accesorii de pe site-ul ROWENTA trebuie să urmeze procedura de înregistrare, în cadrul căreia vor obține datele de autentificare (adresa de e-mail și parola). Utilizatorii vor primi parola de autentificare prin e-mail.

Furnizarea online a numărului de card și a confirmării finale a comenzii vor constitui, în orice situație, o dovadă a finalizării comenzii și vor necesita achitarea sumelor afișate la selectarea Articolelor indicate în formularul de comandă.

Această confirmare este echivalentul semnării și acceptării în mod expres a tuturor operațiunilor realizate pe site.

8. Răspundere

SIS are obligația de a obține un rezultat în orice fază, de la preluarea comenzii până la, și incluzând, etapele ulterioare încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

 

Ca atare, SIS va descrie produsele vândute prin Magazinul de accesorii de pe site-ul Rowenta cu cea mai mare atenție și grijă.

SIS nu poate fi considerată a fi răspunzătoare în cazurile în care neexecutarea obligațiilor poate fi atribuită fie unui act neprevăzut, insurmontabil al unei terțe părți, fie altor evenimente de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum acești termeni sunt definiți la art. 1351 din Codul Civil.

De asemenea, SIS nu va răspunde pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din utilizarea Internetului și mai ales din întreruperea serviciului sau accesarea neautorizată a contului sau din prezența unor viruși informatici.

9. Informații cu caracter personal

SIS strânge date cu caracter personal în scopul prelucrării comenzilor și este posibil să fie nevoită să comunice aceste date partenerilor săi comerciali pentru a putea răspunde solicitării dumneavoastră.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să citiți Politica privind datele cu caracter personal.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate componentele din Magazinul de accesorii de pe site-ul ROWENTA (www.rowenta.ro), fie vizuale, fie audio, inclusiv tehnologia de bază, sunt protejate de legislația aplicabilă din domeniul drepturilor de autor, mărcilor și brevetelor.

Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea Drepturi de proprietate intelectuală din Condițiile de utilizare.

11. Protecția minorilor (copii sub 18 ani)

SIS nu vinde în mod deliberat produse și servicii minorilor și nu solicită sau strânge date cu caracter personal furnizate de minori sau referitoare la minori fără acordul unuia dintre părinți sau al unui tutore. Dacă descoperă că persoana care furnizează date cu caracter personal prin orice instrument disponibil pe site-urile SIS este minoră, SIS va lua toate măsurile pe care le poate lua în mod rezonabil pentru a elimina datele personale respective din fișierele sale de date cât mai repede posibil. SIS nu va folosi aceste date cu caracter personal în niciun scop și nu le va comunica terților.

12. Caracterul complet

Presupunând că orice clauză din prezentul contract este sau devine nulă și inaplicabilă ca urmare a unei schimbări a legislației, reglementărilor sau ca urmare a unei decizii adoptate de o instanță, acest fapt nu va afecta în niciun caz valabilitatea acestor Termene și condiții și obligația de a respecta Termenele și condițiile.

13. Durata

Termenele și condițiile se vor aplica pe întreaga perioadă în care Articolele și serviciile oferite de SIS sunt disponibile online.

14. Dovadă

Evidențele păstrate în sistemele informatice ale SIS și ale partenerilor săi în condiții care pot fi considerate, în mod rezonabil, sigure vor fi tratate drept dovezi ale comunicărilor, comenzilor și plăților efectuate de părți.

15. Păstrarea și arhivarea tranzacțiilor

Formularele de comandă și facturile sunt arhivate pe un mediu de stocare sigur și durabil astfel încât să constituie o copie durabilă și adevărată conform legislației aplicabile.

16. Legea aplicabilă și instanța competentă

Aceste Termene și condiții sunt guvernate de legislația din România.

În cazul unui litigiu având ca obiect aceste Termene și condiții părțile vor încerca să ajungă la o înțelegere pe cale amiabilă înainte de a intenta o acțiune în instanță.

În cazul în care intervine un litigiu, instanța competentă să soluționeze litigiul va fi instanța din raza teritorială în care se află domiciliul fix al pârâtei sau, la alegerea pârâtei, locul unde se livrează produsul.

17. Acceptare expresă

Utilizatorul acceptă în mod expres următoarele prevederi din aceste Termene și Condiții: 7. Răspundere.